matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat Juho Oikari ja Jessica Piispanen tekivät opinnäytetyön nimeltä “Avainnippu elämään - elämänhallintataitojen ryhmävalmennuskokonaisuus Ink-tiimin nuorille". Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää elämänhallintataitoja kehittävä valmennus Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin käytettäväksi. Tarve elämänhallintataitojen kehittämiselle syntyi Ink-tiimin osallistujilta. Tarve tuli ilmi myös Music Against Drugs ry:n työntekijöiltä.

Ink-tiimiin osallistuvat 18-29 vuotiaat nuoret, jotka haluavat kehittää esimerkiksi työelämävalmiuksiaan, sosiaalisia taitojaan tai saada muuten elämäänsä enemmän sisältöä ja järjestystä. Tarvetta elämänhallintataitojen kehittämiselle tulee kohderyhmällä usein vastaan ja siihen ei ole Ink-tiimillä tähän mennessä ollut selkeätä työkalua.

Tuloksena opinnäytetyöstä syntyi elämänhallintaitoja kehittävä valmennuskokonaisuus ja käsikirja Ink-tiimin valmentajille valmennuksen järjestämiseen tulevilla tiimijaksoilla. Itse opinnäytetyöhön kuuluvat valmennuspäivät menivät hyvin ja keräsivät hyvää palautetta sekä osallistujilta ja Music Against Drugs ry:n työntekijöiltä.

Valmennusta kehitettiin vertaistoimijoiden työntekijöitä haastattelemalla. Muita menetelmiä opinnäytetyötä kehittäessä oli ideariihi Ink-tiimin työntekijöiden kesken sekä työpaja Ink-tiimi nuorten kesken, jossa kehitettiin valmennuksen osa-alueita. Valmennuksen lähtökohtana oli olla nuoria osallistava, jotta kokonaisuudesta tulisi nuorten näköinen ja tarpeita vastaava valmennus.

Valmennuskokonaisuus on kehitetty ja toteutettu etätyöaikana, mutta opinnäytetyö avaa sen mahdollisuuksia myös normaaliolosuhteissa. Valmennus jää Ink-tiimin työtekijöiden sovellettavaksi tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Opinnäytetyö tulee luettavaksi Theseukseen tänä keväänä.

Teksti: Juho Oikari, Tiimivalmentaja / Ink-tiimitoiminta, Music Against Drugs ry

Kuvat: Inka Pasanen ja Tommi Venäläinen