matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Työskentely oppimisympäristöjen ja osaamistodistusten parissa on PAIKKO-toiminnan arkea. Ja vuonna 2022 myös juhlaa, kun PAIKKO täyttää 10 vuotta.

PAIKKO-järjestelmän avulla näkymätön osaaminen tehdään näkyväksi. Käytössä olevat työkalut rakentuvat voimassa oleviin, Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. PAIKKO-osaamistodistus on positiivinen, laajennettu työtodistus työpaikalla havaitusta osaamisesta.

Kansalaistoiminnankeskus Matara ja PAIKKO ovat samanikäisiä kaveruksia, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä ja ovat molemmat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n (KYT) toimintaa. Yhteistyössä korostuu sujuva vastavuoroisuus. Mataralla on käytössä PAIKKO ja kaksi tunnistettua oppimisympäristöä eli liiketoiminnan perustutkinto ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. KYT:n toimintoihin lukeutuva Osaamisella järjestöihin -hanke käyttää myös PAIKKOa. Heillä osaamistodistuksia kirjoitetaan yhteisistä tutkinnon osista sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta.

PAIKKO-järjestelmän perustyökalut: työversiot, oppimisympäristöraportit ja osaamistodistukset ovat arkipäivää yli 600 käyttäjälle. Erilaiset työpaikat ja niiden taustaorganisaatiot luovat monipuolisten oppimisympäristöjen puitteissa mahdollisuuden kartuttaa osaamista. Vahva verkostoyhteistyö on olennainen osa PAIKON toimintaa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Valtakunnalliseksi voimakkaasti laajentunut PAIKKO pitää majaa Mataralla. Täällä on hyvät tilat työskennellä, sujuvat nettiyhteydet, paljon toimijoita ja runsaasti erilaisia näkökulmia. Mataralla on mahdollisuus kehittää ja kehittyä. Tilojen, toiminnan ja tapahtumien lisäksi Matarassa on yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että töihin on mukava tulla ja täällä viihtyy.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on nostanut esiin termin työn imu. Työn imun seurauksena työssä viihtyy, vaikka työ olisi vaativaa. Työn imu tarkoittaa tarmokkuutta, omistautumista ja nautinnollista työhön uppoutumista. Työn ilo ja imu syntyvät, kun voi keskittyä tehtäviinsä, työskennellä niin, että voi hyödyntää kokemustaan ja omaa harkintaa.

Hakasen sanoin: ”Työn ilo ja imu kasvavat kannustavassa ja hyvänsuopaisessa työyhteisössä, jossa voi tuntea onnistumisen riemua työn yllättävissäkin haasteissa”. Tämä toteutuu Mataralla ja PAIKOssa hyvänsuopaisessa työyhteisössä.

Lisää tietoa PAIKKO-toiminnasta: https://www.paikko.fi/

Työn imu -testi: https://www.ttl.fi/tyon-imu-testi/

Kirsi Hiekkala

Suunnittelija

PAIKKO/KYT ry

Tuettu Veikkauksen tuotoilla, logo. Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo. Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki