matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

kaksi Suomen karttaa, johon merkitty kuntia.

Osaamistason nostaminen on ollut useita vuosia Suomen politiikassa tärkeimpiä strategisia tavoitteita. Erityisesti on korostettu toisaalta vastaamista työelämän osaamistarpeisiin ja työllistymiseen, toisaalta sitä, että suuri osa väestöstä jää edelleen vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Vuoden 2019 loppuun mennessä 3 435 387 henkeä eli 74 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Ilman toisen asteen tutkintoa jääneiden osuus on säilynyt samansuuruisena ikäkohortista riippumatta. Karkeasti voidaan sanoa, että joka vuosi 15 % peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta jää ilman ammatillista tutkintoa. PAIKKOa tarvitaan tämän kohderyhmän osaamisen tunnistajana vielä pitkään.

Nuori nainen seisoo valokuvausstudiossa kameran kanssa.

Moikka! Täällä kirjoittelee Jenna Mäenpää, yksi tämän syksyn Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiläisistä. Nyt kerron enemmän järjestön toiminnasta ja omasta työkokeilupolustani.

Music Against Drugs ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka edistää lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta. Vuonna 2010 perustettu yhdistys on kasvanut vuosien mittaan valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminnaksi ja työllistää tällä hetkellä 13 henkilöä.

Nainen lattialla kameran kanssa.

Mitä kuuluu Jyvässeudun 4H:lle tänä koronasyksynä? Paljon kuuluu! Suurin osa toiminnoista kun on ilahduttavasti saatu pidettyä pystyssä, poikkeusjärjestelyin tokikin!

4H-kerhoja toimii kymmenisen eri puolilla Jyvässeutua. On niin Safkasankarit -kokkikerhoja, kepparikerhoja kuin monitoimikerhojakin. Nuoren on mahdollista päästä ohjaamaan lasten kerhoja. Nuori oppii paljon ohjaamisesta ja lasten kanssa toimimisesta. Ensin nuori käy 4H:n kerhon ohjaajakurssin, jossa opetellaan ohjaamisen taitoja ja sitä mitä kerhon ohjaamisessa on hyvä tietää ja muistaa. Käydään läpi myös tärkeät ensiapuun ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Kurssilla nuori saa hyvät eväät kerhon ohjaamiseen ja myöskin kurssin jälkeen tukea ja apua ohjaajana toimimiseen annetaan paljon, esimerkiksi kysymällä välillä kuinka kerhossa sujuu, onko jotain mihin tarvitsee apua ja vierailuilla kerhoissa. Kerhoissa otetaan myös hyvin esiin lasten toiveet ja kerhon toimintasuunnitelma tehdään toiveiden avulla.

Tiinu pitää paperia kädessä.

Monikulttuurikeskus Gloria pitää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin tärkeinä, että Glorian ryhmissä on otettu käyttöön turvallisen tilan periaatteet. Nuorisotyö- ja harjoitteluvastaava Tiinu Ristinen kokosi turvallisemman tilan käytännöt huoneentauluksi yhdessä nuorten kanssa BlaaBlaaBlaa-keskusteluryhmässä.

Tiinu: ”Pyrimme siihen, että kaikilla olisi turvallisempi olo, ja jokainen saisi olla sellainen kuin on.

STM Tukee90 matara white2 kyt white